Filters ˆ

Illegal Groups in Kosovo (1945 - 1990) collection

Fotografia tregon një grup prej katërmbëdhjetë njerëzve të Lëvizjes për Republikën Socialiste Shqiptare në Jugosllavi të sjella në gjyq në Prishtinë më 17 qershor 1984. Fotografia u publikua në një artikull nga Sabile Keçmezi-Basha në faqen historike Pashtriku (http: /www.pashtriku.org/?kat=64&shkrimi=1263).

Location

Languages

 • Albanian
 • Serbian

Name of collection

 • Illegal Groups in Kosovo (1945 - 1990)

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): 500-999
 • publications (books, newspapers, articles, press clippings): 10-99
 • voice recordings (including oral history recordings): 10-99

Geographical scope of recent operation

 • national

Date of founding

 • 1980

Place of founding

Creator(s) of content

Access type

 • visits by appointments

Publications

 • Keçmezi-Basha, Sabile. Të burgosurit politik shqiptarë në Kosovë 1945-1990 ], Shkup-Prishtinë-Tiranë, 2010.

Author(s) of this page

 • Hetemi, Atdhe

References

Reference: (Keçmezi-Basha, Të  burgosurit politik shqiptarë në Kosovë 1945-1990 [Albanian Political Prisoners in Kosovo 1945-1990], Shkup-Prishtinë-Tiranë, 2010)

Keçmezi - Basha, Sabile, interview by Hetemi, Atdhe, March 29, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2020-02-11 15:33:12