Filters ˆ

Kosovo 1981 Demonstrations

Fotoja është marrë nga artikulli i Gazetës “ Blic” me titull: 'Prapaskena e demonstratave të vitit 1981 në Prishtinë!
Tema e koleksionit trajton 'Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë'. Ky koleksion përmban dokumente arkivore të shpërndara në fonde të ndryshme të Arkivit të Kosovës. Koleksioni ilustron natyrën e demonstratave që u zhvilluan në mars dhe prill të vitit 1981 dhe përgjigjet përkatëse të elitave politike dhe akademike.

Location

Languages

 • Albanian
 • Serbian

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): 10-99
 • publications (books, newspapers, articles, press clippings): 10-99

Operator(s)

Geographical scope of recent operation

 • regional

Founder(s)

Date of founding

 • 1999

Place of founding

Collector(s)

Important events in the history of the collection

Access type

 • visits by appointments

Publications

 • Atdhe Hetemi (2017): Student movements in Kosova (1981): academic or nationalist?
  Nationalities Papers, DOI: 10.1080/00905992.2017.1371683 To link to this article: https://doi.org/10.1080/00905992.2017.1371683

Author(s) of this page

 • Hetemi, Atdhe

References

Archive of Prishtina, fond Central Committee of the Kosovo’s Communist League [Arkivi i Prishtinës, fodni Komiteti krahinor i lidhjes së komunistëve të Kosovës] 

Archive of Prishtina, fond fond Newspaper ‘Rilindja’ [Arkivi i Prishtinës, fondi gazata ‘Rilindja’] 

Atdhe Hetemi (2017): Student movements in Kosova (1981): academic or
nationalist?, Nationalities Papers, DOI: 10.1080/00905992.2017.1371683

Panxha, Ruxhdi, interview by Hetemi, Atdhe, November 29, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2020-02-11 15:43:01