Filters ˆ

Lidhja e Komunistëve të Kosovës (Serbo-Kroate: Savez komuniste Kosova, Савез комуниста Косова, SKK]

Lidhja e Komunistëve të Kosovës (Shqip :Lidhja Komuniste e Kosovës, në gjuhën  Serbo-Kroate: Savez Komunista Kosova, Савез Kомуниста Косова, SKK) ishte dega e  e Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, e vetmja parti legale  e Jugosllavisë nga viti 1945 deri në 1990.

Location

Date of founding

  • 1944

Type of organisation

  • Other

Operational type

  • Government/State organisation

Author(s) of this page

  • Hetemi, Atdhe
Last edited on: 2018-06-22 12:46:34